Produksjon av tømmerhus er en gammel teknologi,
og her brukes det tømmer fra skog, som den vanligste råvaren,
som man har lært å arbeide med i mange århundrer.

Oppdagelse av de nyeste råvarene og teknologiene,
sammen med økende livsbehov.


 

 Mens vi jobbet i Nord-Europa og overtok de skandinaviske tradisjonene
og teknologiene og gjorde erfaring, overtok vi noen tekniske løsninger,
som vi bruker som standard i sin produksjon i dag.
Disse prinsippene og teknologiene er stadig utarbeidet,
derfor er vi sikre på at kvaliteten av tømmerhus, som vi tilbyr Deg,
er en av de beste som finnes i marked i dag, og vi er glade for at vi kan kalle den elitær.

For tømmerkonstruksjon bruker vi beskåret tømmer.

I tørkerier, etter en valgt algoritme, blir tømmer behandlet
av temperatur og fuktighet til fuktigheten i senteret blir 20%.
Hele prosessen, avhengig av tykkelse av beskåret tømmer (210-250 mm),
varer fra 60 til 90 dager. Snekkere velger tørre tømmer for hus, og etter å ha forberedt dem,
hogger de konstruksjon med hender etter norsk teknologi, som er også kalt "et norsk hjørne".
Andre etappe - undersøkelse av en hogd konstruksjon, som ble skåret,
og den blir utført av oppdragsgiveren. Da blir konstruksjonen plukket ut,
pakket og sendt til plass, hvor huset Ditt skal bygges.
Vi legger lintøy eller ull mellom tømmerstokker mens vi bygger et standard hus.

En beskåret tømmerstokk har flere fordeler:
• Trestruktur er synlig både inne og ute
• Et hogd hjørne er av høy kvalitet, den er beskyttet mot fuktighet, som kommer utenfra
• Den forstørrer kapasitet av indre rom.
Ytre tømmervegger er dekket med spesiell kvae Milebrendt Tretjære.

 


Ifølge jordundersøkelse i Ditt jordstykke, skal våre spesialister fastsette fundamenttype og konstruksjon.
Det brukes bare de oppvarmings- og hydroisolasjonsstoffene av høyeste kvalitet
mens vi legger fundament og betongplate. Vi bruker mursteiner eller stein for finpuss av fundamentet.
Vi kombinerer ofte finpuss av fundamentet med finpuss av skorsteinen.

Vi tilbyr å innrede brulegningsoppvarmingssystem i huset.
I tørre rom brukes det ofte eikegulv, i fuktige - stein, mursteiner,
murpuss. Ovner og peiser gir trivelighet for Ditt hus.
Dersom du vil bruke varme, som naturen gir,
kan vi innrede geotermisk oppvarming.


Prinsipp av varmepumpe:

Dersom du brukrer dette systemet, skal du få 80 prosent av energi fra miljøet,
som er nødvendig for oppvarming.For finpuss av husets indre, bruker vi spesiell emulsjon-lasur,
som er produsert av bivoks, naturlig kvae og linolje (Aidol Dekor-Wachs-Lasur, Tyskland),
eller olje for tre. Etter Din andmodning, kan vi velge farge for gulvplanker og vegger.

Utendørs terrasser, som kan oppvarmes, blir produsert av lerktre,
merabu, balau, meranti eller andre typer av tre.
Vi monterer terrasser med et skjult beslag.

Vi bruker takdekker av tre typer for tømmerhus:

Med jord. Taket av denne typen har lenge vært brukt i Skandinavia,
hvor de er fortsatt populære. For de fleste er det en nyhet,
at disse takene er veldig holdbare, mangeårige, lite krevende,
vakre og forskjellige. De passer bra for tømmerhus.

Taksteiner. Vi tilbyr Deg det beste, som finnes i marked.

Rør. Våre mestere skal skape Deg kunstferdig og moteriktig dekke.
Hvis du overholder alle teknologier, vil du ha et sånt taket i mange år.

Rør. Våre mestere skal skape Deg kunstferdig og moteriktig dekke.
Hvis du overholder alle teknologier, vil du ha et sånt taket i mange år. 

 

 

Nederst finnes det henvisninger til noen eksempler på fasader,
som vi bruker når vi bygger tømmerhus.


1. Fasader 1
2. Fasader 2
3. Tegning av I etasje
4. Tegning av II etasje
5. Sokkelknutepunkt (eikegulv)
6. Sokkelknutepunkt (flisgulv)
7. Knutepunkt av etasjeskiller (eikegulv)
8. Knutepunkt av gesims (gressgulv)
9. Knutepunkt av vinduinnlegging