Vi bygger hus «til nøkkelen».

Det betyr, at i et tomt byggeplass dukkes det opp fundament,
tømmerkonstruksjon, etasjeskiller, tak, hele indre og ytre dekorasjon,
det blir vannforsyning og kloakksystem, det blir installert elektrisitet,
lavspenningsnett, det blir montert kjøkkenmøbler og tilkoblet hvitevare.
Dette er det minste hva vi gir Deg, og vi garanterer
for kvalitet og holdbarhet av arbeid vi utfører.
I Ditt nye hus kan vi dekorere rom og møblere dem etter stilen,
som Du har valgt.

Det trenges bare å bosette seg her!

Opprettelse av Ditt hus begynner med ideen.

Spesialister, arkitekter og ingeniører vil hjelpe
at deres ide blir konsept, skisse, prosjekt.
Men hvis Du har en egen arkitekt og Du vil
realisere ideene hans,
de moderne teknologier
av tømmerhusbygging.

 

 

 

 

 

 

 

 

det kommer tid til å diskutere detaljert fremtidens bosted.

Det blir vårt felles seriøst arbeid. Mens Du kommuniserer
med våre arkitekter og byggingsarbeidere,
vil Du få vite om eventuelle tekniske og estetiske løsningsmuligheter.
Praksis viser at man får en stor hjelp fra personlige bekjentskaper
og kommunikasjon med eiere av husene og gårdene
som vi har bygget i Litauen og Norge.


Se og føl det, som allerede er bygget, og bygg ditt!


Når Du har de primære arkitekturiske skissene,

skal vi drøfte spesifikasjoner,

som etterpå blir inkludert i avtalen
som en av komponentene. Vi skal diskutere detaljert
utdeling av ansvar, finansiering,
frister og etapper for arbeidsoverføring-mottakelse.

Listen over vedlegg i enterprise-avtalen:

• Spesifikasjon
• Beskrivelse av knutepunkter og finpuss
• Arbeidsplan - tidsskjema
• Betalingsskjema
• Listen over skjulte arbeid
• Skjema for arbeidsoverførings-mottakelseshandling

Under overføring av et ferdig hus, skal Du få hele


prosjektdokumentasjon.

som inneholder:

• Fasadetegninger
• Tegninger av husetasjer
• Snitt
• Tegninger av gulvbelegg
• Skjemaer for møbelplassering
• Vindu- og dørspesifikasjon
• Tegning av fundamentet
• Sokkelknutepunkt og gulvdetalje
• Knutepunkt av etasjeskiller
• Knutepunkt av gesims
• Knutepunkt av taket
• Skjemaer for vannforsyning og kloakksystem
• Tegninger av elektriske installasjon
• Tegninger av oppvarming og ventilasjonssystemer
• Situasjonstegning

Husbyggingsperioden varer cirka 15 måneder,
men det avhenger av flere omstendighetene.
Med Din ide, vår erfaring og kombinasjon av gamle
tradisjoner og moderne teknologier kan det skapes Ditt drømmehus!

 

Bosett deg her, her er naturens sjarm som venter Deg både ute og inne.